• ATNAUJINTA: 2019 sausio 21 d.
Vizija ir misija
 

Vizija

    Mokymo įstaiga, galinti suteikti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, sudarantį sąlygas realizuoti kūrybinius gebėjimus, kurianti tarpusavio supratimo ir pagarbos santykius, skatinanti ir realizuojanti naujas idėjas, saugi visiems bendruomenės nariams.

Misija

    Teikti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, vykdyti ugdymo planus, atsižvelgiant į moksleivių poreikius ir galimybes, taikyti demokratinio valdymo metodus, telkti mokyklos bendruomenę tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.

Tikslai

 • gerinti ugdymo sąlygas ir kokybę;

 • ugdyti dorovingą, atsakingą už savo poelgius, gebantį veikti besikeičiančioje aplinkoje pilietį;

 • vykdyti moksleivių saviraiškai – meninių, kūrybinių, sportinių ir kt. gebėjimų ugdymui – skirtą veiklą;

 • stiprinti mokyklos ir moksleivių tėvų ryšius. 

Uždaviniai

 • pasiekti, kad 96 proc. abiturientų išlaikytų brandos egzaminus;

 • pasiekti, kad patenkinamus PUPP rezultatus gautų 90 proc. dešimtokų;

 • sumažinti be priežasties praleistų pamokų skaičių iki 25 proc;

 • išlaikyti pasiektą 98 proc. pažymiais vertinamų moksleivių pažangumą;

 • stiprinant moksleivių mokymosi motyvaciją išrinkti ir apdovanoti pažangiausią bei geriausiai mokyklą lankiusią klasę, geriausiai besimokiusiems ir lankiusiems mokyklą moksleiviams organizuoti nemokamą išvyką;

 • išanalizuoti moksleivių poreikių nustatymo ir ankstyvosios pagalbos teikimo efektyvumą;

 • aptarti ugdymo turinio individualizavimo ir mokymosi pasiekimų vertinimo būdų dermę;

 • organizuoti Žemės dienos renginį, skirtą visai mokyklos bendruomenei;

 • atlikti vidaus auditą.