• ATNAUJINTA: 2021 balandžio 16 d.
Mokytojai

GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS MOKYTOJAI


KALBŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

http://www.griskabudziovidurine.lt/uploads/5021_Kalbų_metodinė_grupė.jpg

Audronė Zymonienė (anglų k.), Indrė Krukienė (anglų k.), Inga Ižganaitienė (rusų k., vokiečių k.),
Lina Martūnienė (lietuvių k.), Jolanta Laurinaitienė (lietuvių k.), Ilona Šalnaitienė (vokiečių k.)   

GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ


http://www.griskabudziovidurine.lt/uploads/5020_1871_.gif

Neringa Stravinskienė (biologija, gamta ir žmogus), Lina Laurinaitienė (fizika, žmogaus sauga),
Alvydas Grinkevičius (informacinės technologijos), Ilona Tamulienė (matematika),
Edita Kurienė (chemija), Rima Apanavičiūtė (matematika, informacinės technologijos)

SOCIALINIŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

http://www.griskabudziovidurine.lt/uploads/5018_0866_.gif
  Birutė Januševičienė (geografija), Virginija Puskunigienė (istorija, pilietiškumo pagrindai),
Aušrelė Grigienė (istorija), Laima Olekienė (tikyba), Gitana Kaunienė (etika)       
 
MENŲ, TECHNOLOGIJŲ IR KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

http://www.griskabudziovidurine.lt/uploads/5019_Menų_technologijų_ir_sporto_metodinė_grupė.jpg
Lina Endriukaitienė (dailė), Violeta Briaukienė (muzika), Romanas Laurinaitis (technologijos, ekonomika ir verslumas, kūno kultūra),
Jūratė Šnipienė (technologijos), Arūnas Urbaitis (kūno kultūra)

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJAI

 
http://www.griskabudziovidurine.lt/uploads/4163_1900.jpg
 Lina Sinkevičienė, Eglė Sinkevičienė, Eglė Černauskienė, Oresta Naumavičienė.