• ATNAUJINTA: 2019 sausio 21 d.
Finansinės ataskaitos
2017m. IV ketv.  

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 1d. 2d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2017m. gruodžio 31d. duomenis;  1d. 2d. 3d. 4d. 5d. 6d. 7d. 8d. 9d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017m. gruodžio 31d. duomenimis 1d. 2d.
Pinigų srautų ataskaita 1d. 2d.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017m. gruodžio 31d. duomenis 1d.

2017m. III ketv.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2017m. rugsėjo 30d. duomenis;   1d. 2d. 3d. 4d. 5d. 6d. 7d. 8d.  9d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017m. rugsėjo 30d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017m. rugsėjo 30d. duomenis
2017m. II ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2017 birželio 30d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017m. birželio 30d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017m. birželio 30d. duomenis
2017m. I ketv.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2017 kovo 31d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017m. kovo 31d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017m. kovo 31d. duomenis
2016 M. IV ketv.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2016m. gruodžio 31d. duomenis;     1d. 2d. 3d. 4d. 5d. 6d. 7d. 8d. 9d.
Pinigų srautų ataskaita pagal 2016m. gruodžio 31d. duomenis;    Dokumento tęsinys
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016m. gruodžio 31d. duomenis
Finansinės būklės ataskaitos tęsinys
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016m. gruodžio 31d. duomenis
2016 m. III ketv.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016m. rugsėjo 30d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016m. rugsėjo 30d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
2016 M. II ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016m. birželio 30d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016m. birželio 30d. duomenis
2016 M. I ketv.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016m. kovo 31d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016m. kovo 31d. duomenis
 
2015 M. IV ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Finansavimo sumų likučiai
Veiklos rezultatų ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Ilgalaikio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų; priedas
Informacija apie per metus gautinas sumas
Finansavimo sumos pagal, šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
2015 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų; priedas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 rugsėjo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 rugsėjo 31 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai pagal ataskaitinį laikotarpį

2015 M. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 birželio 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai pagal ataskaitinį laikotarpį
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų; priedas
2015
M. I ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015m. kovo 31d duomenis.
Finansavimo sumos pagal šaltinį pagal 2015m. kovo 31d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015m. kovo 31d. duomenis
 2014 M. IV ketv.
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Finansavimo sumų likučiai pagal 2014 gruodžio 31 d. duomenis
Pagrindinės kitos veiklos pajamos pagal 2014m . gruodžio 31d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai pagal ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014m. gruodžio 31 d. duomenis;  tęsinys
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014m . gruodžio 31 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai pagal ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie vidutinį atlyginimą
Pinigų srautų atskaita pagal 2014m . gruodžio 31 d. duomenis
Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pagal 2014 gruodžio 31 d. duomenis
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
2014 m. III ketv.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014m. rugsėjo 30d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014m. rugsėjo 30d. duomenis
2014 M. II ketv.
Veiklos rezultatai pagal 2014m birželio 30d duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014m. birželio 30d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
2014
M. I ketv.
Finansavimo būklė pagal 2014m. kovo 31d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 kovo 31d. duomenis.
 2013 M. IV ketv.
Finansavimo sumų likučiai pagal 2013m . gruodžio 31d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013m. gruodžio 31d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2013 gruodžio 31d. duomenis
Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2013m.

2013 m. III ketv.
Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013m. rugsėjo 30d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2013m rugsėjo 30d. duomenis
Finansavimo sumų ataskaita pagal 2013m. rugsėjo 30d. duomenis
2013 M. II ketv.
Finansinės būklės ataskata pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis
Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013m birželio 30d. duomenis
2013 M. I ketv.
Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie tarpinių finansinių ataskaitų