• ATNAUJINTA: 2021 kovo 02 d.
Finansinės ataskaitos

2020m.

2020m. programų sąmatos

2020m. III ketv.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už III ketv.

2020m. II ketv.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už II ketv.

2020m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos pagal 2020m. kovo 31d. duomenis
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies... ataskaita pagal 2020m. kovo 31d. duomenis
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2020m. kovo 31d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020m. kovo 31d. duomenis

2019m.
Finansinės ataskaitos už 2019m.

2019m. IV ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos pagal 2019m. gruodžio 31d. duomenis

2019m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019m. rugsėjo 30d. duomenis

2019m. II ketv.


2018m. IV ketv.


2018m. II ketv.

2018m. I ketv.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018m. kovo 31d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018m. kovo 31d. duomenis

2017m. IV ketv.  

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 1d. 2d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2017m. gruodžio 31d. duomenis;  1d. 2d. 3d. 4d. 5d. 6d. 7d. 8d. 9d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017m. gruodžio 31d. duomenis 1d. 2d.
Pinigų srautų ataskaita 1d. 2d.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017m. gruodžio 31d. duomenis 1d.

2017m. III ketv.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2017m. rugsėjo 30d. duomenis;   1d. 2d. 3d. 4d. 5d. 6d. 7d. 8d.  9d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017m. rugsėjo 30d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017m. rugsėjo 30d. duomenis
2017m. II ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2017 birželio 30d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017m. birželio 30d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017m. birželio 30d. duomenis
2017m. I ketv.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2017 kovo 31d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017m. kovo 31d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017m. kovo 31d. duomenis
2016 M. IV ketv.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2016m. gruodžio 31d. duomenis;     1d. 2d. 3d. 4d. 5d. 6d. 7d. 8d. 9d.
Pinigų srautų ataskaita pagal 2016m. gruodžio 31d. duomenis;    Dokumento tęsinys
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016m. gruodžio 31d. duomenis
Finansinės būklės ataskaitos tęsinys
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016m. gruodžio 31d. duomenis
2016 m. III ketv.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016m. rugsėjo 30d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016m. rugsėjo 30d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
2016 M. II ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016m. birželio 30d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016m. birželio 30d. duomenis
2016 M. I ketv.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016m. kovo 31d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016m. kovo 31d. duomenis
 
2015 M. IV ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Finansavimo sumų likučiai
Veiklos rezultatų ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Ilgalaikio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų; priedas
Informacija apie per metus gautinas sumas
Finansavimo sumos pagal, šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
2015 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų; priedas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 rugsėjo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 rugsėjo 31 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai pagal ataskaitinį laikotarpį

2015 M. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 birželio 30 d. duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai pagal ataskaitinį laikotarpį
Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų; priedas
2015
M. I ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015m. kovo 31d duomenis.
Finansavimo sumos pagal šaltinį pagal 2015m. kovo 31d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015m. kovo 31d. duomenis