• ATNAUJINTA: 2021 gegužės 05 d.
Darbo taryba
                                                                                        DARBO TARYBOS SUDĖTIS

                                                                                        Pirmininkė: Lina Sinkevičienė

                                                                                        Pavaduotoja: Jolita Leščinskaitė

                                                                                        Sekretorė: Ina Stremaitienė

Griškabūdžio gimnazijos darbo tarybos veiklos reglamentas

2020 m. darbo tarybos veiklos  ataskaita

         

Griškabūdžio gimnazijos darbo taryba ataskaitiniu laikotarpiu 2020 m. sausio – gruodžio mėn. surengė 1 posėdį.

2020 metų sausio30 dienos įvykusio posėdžio metu svarstytas klausimas dėl 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo ir talpinimo gimnazijos tinklalapyje.

Per praėjusius metus darbo tarybai nepateiktas nei vienas rašytinis prašymas.

 

                                                                    Ataskaitą parengė darbo tarybos pirmininkė Lina Sinkevičienė