• ATNAUJINTA: 2020 sausio 22 d.
Administracija
Direktorius
Arūnas Šalnaitis
, II vadybinė kategorija
Kūno kultūros vyresnysis mokytojas
Kontaktinis telefonas: 8-345-41260
El. paštas:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jolita Leščinskaitė
, II vadybinė kategorija
Rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Kontaktinis telefonas: 8-667-58211
El. paštas: ljolit@inbox.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vida Čeplevičienė
III vadybinė kategorija
Šokių būrelio vyresnioji mokytoja
Kontaktinis telefonas: 8-667-58211
El. paštas: viduke1411@gmail.com

Direktoriaus pavaduotojas ūkinei veiklai
Vaidas Juška
Kontaktinis telefonas: 8-667-58212
El. paštas: