• ATNAUJINTA: 2021 gegužės 05 d.
Pagalba mokiniams
Vaiko gerovės komisija
Gimnazijos vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
Komisijos pirmininkė - Jolita Leščinskaitė, gimnazijos direktoriaus pav. ugdymui,
Nariai:                         Jolanta Laurinaitienė, mokytoja,
                                   Ilona Šalnaitienė, mokytoja,
                                   Lina Sinkevičienė, pradinių klasių mokytoja,
                                   Auksė Makūnienė, soc. pedagogė,
                                   Irena Peleckienė, spec. pedagogė,
                                   Gitana Kaunienė, spec. pedagogė - logopedė,
                                   Vita Arlickienė, psichologė.


Specialistai
Socialinė pedagogė
Auksė Makūnienė

Spec. pedagogė
Irena Peleckienė

Psichologė
Vita Arlickienė

Logopedė
Gitana Kaunienė