• ATNAUJINTA: 2017 rugpjūčio 14 d.
Mokinių atostogų laikas

ATOSTOGŲ LAIKAS
2016- 2017 M. M.

PRADINIO UGDYMO ATOSTOGŲ LAIKAS


Atostogos

PRADŽIA

PABAIGA

Rudens

2016-10-31

2016-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27

2017-01-06

Pavasario (Velykų)

2017-04-10

2017-04-14

Vasaros

2017-06-01

2017-08-31

PAPILDOMOS ATOSTOGOS

 5 klasių mokiniams per mokslo metus skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos:

2016- 2017 mokslo metais: 02-20 – 02-24; 04-18 – 04-24

1-4 kl. mokinių papildomoms atostogoms skiriama 10 ugdymosi dienų:

 02-17 – 02-23; 04 - 18 - 04 - 24.

PAGRINDINIO UGDYMO ATOSTOGŲ LAIKAS

Atostogos

5kl.

6 – III kl.

IV kl.

Rudens

2017-10-31–2017-11-04

Žiemos

2017-02-17

Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27–2017- 01-06

Pavasario (Velykų)

2017-04-10–2017-04-14*

Vasaros

2017 - 05-31–2017-08-31**

2017-06-05–2017-08-31**

2017 - 05-26–2017 - 08-31***

Pastabos:

*gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 04-18 dieną;

** gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

***gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko kalbų įskaitas arba brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.