• ATNAUJINTA: 2020 sausio 23 d.
Korupcijos prevencija
Už korupcijos prevencija atsakingas asmuo:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vida Čeplevičienė
Tel. 8 612 42593
El. pastas: viduke1411@gmail.com

Su korupcijos prevencija susiję įvykiai:

Konkursas „Aš prieš korupciją“
Tarptautinė antikorupcijos diena
Konkursas „Korupcijai stop“

Informacija apie transporto priemones gimnazijoje: