• ATNAUJINTA: 2021 balandžio 16 d.
Darbo užmokestis

DARBO APMOKĖJIMO TVARKA 2020M.


Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių:

2019m. GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS, PALUOBIŲ MOKYKLOS  - DAUGIAFUNKCIO CENTRO IR VAIKŲ DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS
Pareigos   Darbuotojų
skaičius 2019m. 
 2019 m.  vidutinis      darbo   
užmokestis,   €    
  2019.09.01
vidutinis darbo užmokestis,

Direktorius  1 neskelbiama neskelbiama
     
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  3 1353 1439
     
Mokytojas metodininkas    
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)  10 1055 1381
     
Vyresn. mokytojas     
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)  14 1044 1291
     
Mokytojas     
(neatsižvelgiant į pamokų skaičių)  2 neskelbiama 1195
     
Pagalbos mokiniui    
     
Specialistai (logopedas, spec.    
pedagogas, soc. pedagogas,    
psichologas, mokytojo padėjėjas)  5 926 977
     
Meninio ugdymo pedagogas 1 neskelbiama neskelbiama
     
Bibliotekininkas  2 823 neskelbiama
     
Pavaduotojas ūkio reikalams  1 neskelbiama neskelbiama
     
Raštinės vedėjas  1 neskelbiama neskelbiama
     
Buhalteris  1 neskelbiama neskelbiama
     
Kasininkas –apskaitininkas  1 neskelbiama neskelbiama
     
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės    
grupės auklėtojas       4 760 926
     
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės    
grupės auklėtojo padėjėjas  3 562 562
     
Pailgintos grupės auklėtojas    1 neskelbiama neskelbiama
     
IT specialistas  1 neskelbiama neskelbiama
     
Aptarnaujantis personalas 29 511 555
(valytojas, aplinkos priežiūros    
darbininkas, darbininkas, kūrikas,    
virėjas, virtuvės darbininkas,    
sandėlininkas )    

2018m.


 

2016 metų III ketv.

Pareigyės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis atlyginimas

Administracija

4

940

Specialistai

5

484

Mokytojai

31

733

Tarnautojai

2

380

Darbininkai

31