• ATNAUJINTA: 2021 vasario 23 d.
Žmogaus teisių diena
2013 gruodžio 11 d.

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
2013m. gruodžio 10d.

Minint Žmogaus teisių dieną – dėmesys vaiko teisėms

 Šiandien minima Žmogaus teisių diena – šią dieną prieš 65 metus priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – pirmas istorijoje tarptautinis dokumentas, įtvirtinantis nuostatą, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo jokių aplinkybių, turi vienodas teises ir laisves. Minėdama šią dieną, visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ ragina atkreipti dėmesį į vaiko teises, kurių apsauga Lietuvoje sulaukia nemažai tarptautinio dėmesio ir kritikos, ypač dėl vaikų, paimamų iš tėvų ir apgyvendinamų globos institucijose. Pagal jų skaičių Lietuva pirmauja Europoje.

 „Tarptautinėms organizacijoms ypač didelį rūpestį kelia vadinamieji socialiniai našlaičiai, t.y. vaikai, kurių tėvai išvyksta dirbti į užsienį, o vaikus palieka prižiūrėti artimiesiems. Lietuva raginama gerinti pagalbos šeimoms kokybę ir prieinamumą, teikti bendruomenines paslaugas ir didinti įsidarbinimo galimybes finansinius sunkumus išgyvenančioms šeimoms, tuo pačiu stiprinant tėvystės įgūdžius“, – sako Rasa Dičpetrienė, VO „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė, komentuodama š.m. spalio mėnesį Jungtinių Tautų (JT) Vaiko teisių komiteto pateiktas baigiamąsias išvadas apie JT Vaiko tiesių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje.

 Jose Lietuva kritikuojama dėl aiškiai nereglamentuojamos vaiko atskyrimo nuo tėvų tvarkos, itin mažo globėjų skaičiaus ir nepakankamos jiems paramos, prastų gyvenimo sąlygų globos institucijose, ypatingai užtikrinančių vaiko individualių poreikių patenkinimą. Tarp Komiteto rekomendacijų – skatinimas plėtoti alternatyvią šeimyninę arba bendruomeninę globą.

 Pasak R. Dičpetrienės, Lietuva jau ne pirmus metus taip pat kritikuojama dėl aukštos tolerancijos smurtui prieš vaikus. „Didžiausią susirūpinimą kelia netinkama vaikų, tapusių seksualinės prievartos aukomis, teisių apsauga ir nepakankama vaiko apsauga nuo visų smurto formų, tame tarpe fizinių bausmių. Daugiau dėmesio turi būti skirta visuomenės švietimui ir pozityvių, nesmurtinių bei vaiko dalyvavimą užtikrinančių auklėjimo ir drausminimo priemonių plėtrai bei įgyvendinimui“, – sako R. Dičpetrienė.

 Jos teigimu, Lietuvoje vaikų teisė į nuomonę, dalyvavimas bei geriausių interesų užtikrinimas priimant sprendimus dažnai yra įgyvendinamas formaliai. „Tai patvirtino ir mūsų organizacijos praėjusiais metais atliktas tyrimas, kuris parodė, jog vaikų dalyvavimas neretai klaidingai suvokiamas kaip vaikų popamokinė veikla, o vaikų nuomonė laikoma ne tokia svarbia kaip suaugusiųjų. Visa tai neleidžia vaikams nuo mažens formuoti gebėjimo aktyviai dalyvauti gyvenime, problemų sprendime, mokytis pagarbaus bendravimo ir ugdyti kitas socialines kompetencijas“, – sako R. Dičpetrienė.

 Tarp kitų JT Vaiko teisių komiteto išvadose išryškintų problemų – Lietuvoje veikiantys „gyvybės langeliai“. Komiteto nuomone, tokia praktika yra žalinga ir neatitinka JT Vaiko teisių konvencijos. Komitetas taip pat ragina Lietuvą iš esmės didinti valstybės teikiamą paramą šeimai, taip pat skatinant kovą su skurdu. Komiteto pastabose nurodoma, kad valstybė turi užtikrinti pagalbą skurstančioms, vaikus auginančioms šeimoms, taip pat paragino imtis aktyvesnių priemonių išsiaiškinant tikslią mokyklos nelankančių vaikų statistiką ir nelankymo priežastis bei aktyviau kovoti su patyčių mokyklose problema.

 Apie VO „Gelbėkit vaikus“:

1991 m. įkurta nepolitinė, nevyriausybinė, nereliginė, už vaiko teises kovojanti visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ šiuo metu turi 21 struktūrinį padalinį 20 Lietuvos miestų ir rajonų. Organizacija vykdo veiklą keturiomis pagrindinėmis kryptimis: smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas, vaikų socialinio apleistumo ir institualizacijos mažinimas, švietimas vaiko teisių klausimais bei organizacijos pajėgumų ir finansinio stabilumo stiprinimas. „Gelbėkit vaikus“ yra vienintelė organizacija Šiaurės Rytų Europoje, esanti tarptautinės organizacijos „Save theChildren“ tikrąja nare.

 Daugiau informacijos:

Rasa Dičpetrienė

VO „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė

Tel. +370 615 100 82

El. paštas rasa.dicpetriene@gmail.com