• ATNAUJINTA: 2020 kovo 29 d.
Padėka
2019 lapkričio 26 d.

Dviejų šimtmečių mokyklos jubiliejų šventė gimnazijos bendruomenė ir daugybė svečių.

Trūksta žodžių nusakyti vienybės ir bendrystės jausmui, apėmusiam visus, susirinkusius lapkričio 22 dieną gimnazijoje. Ačiū sugrįžusiems, padovanojusiems savo juoką, prisiminimus, apkabinimus, nuoširdžius pokalbius ir širdžių šilumą.

Ačiū Šakių rajono merui Edgarui Pilypaičiui, vicemerui Dariui Jakavičiui, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjui Elvydui Pauliukėnui, Griškabūdžio seniūnui Sauliui Naumavičiui, Griškabūdžio žemės ūkio bendrovės atstovui Mantui Puskunigiui už sveikinimus ir linkėjimus. Ačiū kunigams Vytautui Mazirskui, Andriui Vaitkūnui ir Kęstučiui Vosyliui už šventų Mišių auką. Ačiū Šakių 205 pėstininkų kuopos savanoriams už pagalbą renginio metu.

Esame dėkingi kultūros centro direktoriui Mindaugui Kriaučiūnui, garso ir šviesų specialistui Valdui Sinkevičiui ir kitiems darbuotojams už geranoriškumą ir pagalbą rengiant koncertą, buvusiems mokiniams Birutei Bartkutei, Andriui Vaitkūnui, Egidijui Paukščiui, Virginijai Merčaitienei, Deimantei Olekei, Tomai Karnauskaitei, Astai Laurinaitytei, Gabijai Kilikevičiūtei už dalyvavimą programoje.

Iš širdies dėkojame Rimui Lingiui ir mokytojui Romanui Laurinaičiui už sukurtą rodyklę, žyminčią taką į gimnaziją.

Gražiausius dėkingumo žodžius skiriame Augenijai  Kasparevičienei , mokytojui Algimantui Vorevičiui ir skulptoriui Andriui Stankevičiui už įamžintą mūsų mokyklos mokinių, poetų Albino Bernoto ir Arvydo Galgino atminimą, už paminklą, papuošusį miestelį.

Už padovanotą šventę nuoširdžiausius padėkos žodžius tariame rėmėjams Vidai Čeplevičienei, Ringaudui Černevičiui, Rimutei ir Leonui Galginaičiams, Griškabūdžio kebabinei, Jolitai Leščinskaitei, Rimui Lingiui, Kamilei Makūnaitei, Auksei Makūnienei, Juozui Mockevičiui, Mindaugui Mockevičiui, Irenai Rimavičienei, Juozui Tunaičiui, UAB „Foodlogistics“, UAB „Gulbelė“, Vaidai Valaitienei, Loretai Zakarauskienei, Audronei Zymonienei, Gimnazijos mokiniams.

Ačiū visiems Mokytojams, Mokiniams, Darbuotojams, mokinių Tėveliams už bendrystę, gerą žodį, visokeriopą pagalbą ir paskirtą laiką. Didžiuojamės kūrybinga, darnia ir vieninga gimnazijos bendruomene!

Mes BUVOME! ESAME! BŪSIME!