• ATNAUJINTA: 2019 vasario 15 d.
Lietuvos Šimtmečio dainų šventė "Vardan tos"
2018 balandžio 03 d.

Per respubliką vilnija atrankų į Lietuvos Šimtmečio dainų šventę "Vardan tos" banga. Neaplenkė ji ir mūsų rajono dainininkų bei šokėjų, besiruošiančių dalyvauti neeiliniame renginyje. 

Kovo 25-osios popietę Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje chorinio dainavimo meistriškumą demonstravo mūsų gimnazijos merginų choras, vadovaujamas mokytojos Violetos. Atrankos dalyvių pasirodymus vertino komisija: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos choro dirigavimo katedros vedėjas, komisijos pirmininkas Dainius Puišys, Vilniaus pedagoginio universiteto choro „Ave vita“ meno vadovas ir dirigentas Kastytis Barysas, LNKC muzikos poskyrio vadovė, vyresnioji specialistė Aurelija Andrijauskaitė. 

Komisijos pirmininkas dėkojo choristėms už įdėtą didžiulį darbą ruošiantis šventei, labai gerai parengtą repertuarą bei pakvietė dalyvauti didžiojoje šventėje, liepos 6 dieną, Vilniuje. 

Kvietimai dalyvauti Dainų dienoje, Vilniaus "Vingio" parko estradoje išdalinti  šešiems mūsų rajono chorams. 

Tad ir dainuosime, giedosime Dainų dieną visi – per 12 tūkstančių dainininkų estradoje ir tūkstančiai klausytojų – kartu su jais.   

Kovo 30-sios pavakarę, Šakių "Varpo" mokyklos scena ūžė nuo šokių batelių  ritmų sutartinės. 

Komisijos reikliam žvilgsniui savo šokius patikėjo gimnazijos merginų liaudiškų šokių grupės "Vaivora", vadovė Vida, šokėjos.  

Šokėjų kuriamas kompozicijas vertino komisija; LNKC choreografijos poskyrio vyresnioji specialistė Gražina Kasparavičiūtė (pirmininkė), dainų šventės vyriausioji koordinatorė, narės- Rimutė Zaleckaitė VGTU dainų ir šokių ansamblio "Vingis" meno vadovė, dainų šventės, šokių dienos baletmeisterė,  Birutė Viktoravičiūtė Akmenės savivaldybės kultūros centro vyr. choreografė, dainų šventės baletmeisterė, Jurgita Galdikienė  Vilniaus miesto savivaldybės Naujosios Vilnios kultūros centro tautinių šokių ansamblio „Vaiva“ vadovė. 

Merginų pasirodymai palydėti audringais žiūrovų aplodismentais, kolegų ovacijomis.

Vertinimo komisija negailėjo kolektyvui šiltų, džiugesio ir pagyros persunktų žodžių. Nepriekaištingai atlikti šokiai - tiesioginis kelias į Dainų šventės Šokių dieną liepos 5-ąją. 

Jubiliejinėje, dvidešimtojoje dainų šventėje, drauge su tūkstantine šokėjų bendruomene, šokių pynę pins trylika rajono šokių grupių. 

Šokių dienos koncertas „Saulės rato ritimai“ – tai keturių dalių visų amžiaus šokių grupių meniniai dialogai, perteikiantys tautinių simbolių prasmes, gamtos gyvasties išraišką, kasdienio darbo ir sakralinių švenčių išsidėstymą metų rate, jaunystės šėlsmą ir visų po pasaulį išsibarsčiusių lietuvių artumo jausmą. 8 tūkstančių šventės dalyvių finalinė kompozicija vizualizuos tautos atsparumą, gyvybingumą, norą eiti pažangos ir atsinaujinimo keliu, įveikti kasdienius iššūkius kartu. Eiti į šviesą visiems kaip šeima… vardan tos Lietuvos.

Linkime sėkmės ir neišdildomų emocijų mūsų mokiniams.