• ATNAUJINTA: 2020 kovo 29 d.
„Kūrybinių partnerysčių“ projektas
2012 lapkričio 06 d.

             Besikeičianti visuomenė šiuolaikiniam žmogui, siekiančiam įgyti naujų kompetencijų ir kaupti atitinkamus įgūdžius, kelia vis didesnius reikalavimus. Būtina nauja mokymo ir mokymosi kokybė. Taikyti žinias ir įgytus gebėjimus bei išmokti naujovių savarankiškai tampa vis svarbesniu gebėjimu.

Pedagoginė veikla ypatinga. Specifinis jos bruožas tas, jog dirbant pedagoginį darbą susiklosto sąlygos kiekvienam individui kurti save, tobulėti, pasirengti kūrybiškai ir kokybiškai ateities veiklai, kai reikės įgyvendinti savo pašaukimą. Pedagoginis procesas drauge yra valdomas procesas. Ypač tai aktualu pradinėje jo grandyje. Taigi ne mažiau svarbu, kad valdoma būtų kūrybiškai. Tad natūraliai iškyla kūrybiško mokytojo problema.
"Kūrybiškumas - tai individo polinkis į naują, originalų ar novatorišką ko nors komponavimą, modeliavimą ar mąstymą". Todėl siekiant kūrybinio rezultato neišvengiamai tenka naudotis jau turimomis žiniomis
Kūrybiškumo ugdymo procese svarbiausias vaidmuo tenka ugdytojui - mokytojui. Kūrybiškumo sėkmė priklausys nuo ugdymo sampratos, kurios laikosi mokytojas.
Paviršutiniškas mokymas praktikoje atsiskleidžia kaip sausų faktų, atskirų teksto dalių automatinis kaupimas. Giluminio mokymo esmė - visumos, pagrindinių dėsnių, savybių ir pan. supratimas, atskiras dalis siejant į visumą.
Žinoma, kad mokinių kūrybiškumo ugdymui būtinas giluminis mokymas, kurį bepraktikuojantis mokytojas iš mokinių reikalauja ir skatina juos ne įsiminti atskiras detales, bet suprasti visumą, ne pateikia tiesas, o moko jas atrasti.

Kūrybos agentė - GRETA KLIMAVIČIŪTĖ-MINKŠTIMIENĖ
VDU MF Teatrologijos katedros doktorantė

Daugiau nuotraukų rasite čia