• ATNAUJINTA: 2020 rugsėjo 22 d.
Įsakymas dėl įskaitos ir egzaminų tvarkaraščio pakeitimo
2020 balandžio 09 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

 

MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-960 „DĖL 20192020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 13 d. Nr. V-365

Vilnius

 

Pakeičiu 20192020 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščius, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-960 „Dėl 20192020 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Lietuvių kalba ir literatūra

2020 m. vasario 25 d. – 2020 m. gegužės 4 d.*“

2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Technologijos

Mokyklinis

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 28 d.“

3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Menai

Mokyklinis

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 28 d.“

4. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Brandos darbas

5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis

 

2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 28 d.

2020 m. sausio 30 d. – 2021 m. balandžio 1 d.“

5. Pripažįstu netekusiais galios 6, 7, 8 punktus.

6. Papildau nauju 24 punktu:

„24. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. birželio 22 d.

13 val.“

7. Papildau nauju 25 punktu:

„25. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m.  birželio 25, 26 d.

13 val.“

8. Papildau nauju 26 punktu:

„26. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2020 m. birželio 26 d.

2020 m. birželio 30 d.

13 val.

9 val.“

9. Buvusius 24–40 punktus laikau atitinkamai 27–43 punktais.

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius