• ATNAUJINTA: 2019 birželio 12 d.
Gedulo ir Vilties dieną pagerbėme tremtyje žuvusius
2018 birželio 15 d.


Birželio 14 dieną, 12 val. gimnazijos mokiniai, mokytojai ir tėveliai rinkosi į Gedulo ir Vilties dienos paminėjimą. Susirinkusieji nulenkė galvas prieš Sibiro lageriuose žuvusius lietuvius.  Jų atminimą pagerbė Tylos minute.

1941 m. birželio 14 dieną, trečią valandą nakties Maskvos įsakymu visame Pabaltijyje – Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje – vienu metu prasidėjo masiniai areštai ir žmonių deportacija į Sibirą. Tam tikslui buvo mobilizuoti čekistai iš Baltarusijos, Smolensko, Pskovo ir kitų miestų.

Perpildyti ešelonai vienas po kito ėjo į Rytus, išveždami tuos, kurių didžiajai daliai niekada nebuvo lemta sugrįžti.

Vežė ūkininkus, mokytojus, dėstytojus, teisininkus, dėstytojus, žurnalistus, įvairių įstaigų tarnautojus, gydytojus... Vežė iš miestelių, vežė iš miestų, vežė iš kaimų...

Didelė mažos mūsų tautos dalis suversta į nebūties duobę. O kas liko gyvas ant tos duobės krašto, iki šiol negali atsitokėti.

Tos istorinės tiesos nebegalima nei sunaikinti, nei ištrinti. Ją privalome išsaugoti. Tai mūsų tautos istorija.         

Lietuva neteko beveik milijono savo piliečių.

Skambėjo choro atliekamos dainos, sužibo žvakelės prie tremtinių atminimo koplytstulpio, bažnyčios šventoriuje.

 

Gerda N. II kl.

Dar keletas nuotraukų galerijoje ir čia...