• ATNAUJINTA: 2020 birželio 29 d.
Kūrybinės partnerystės
2012 kovo 20 d.

Kovo 8 dieną pirmuoju susitikimu Lietuvos Edukologijos universitete Vilniuje prasideda mokymų ciklas šiais mokslo metais „Tyrinėjančių mokyklų" programoje dalyvaujantiems mokytojams. Iki kovo 23 dienos užsiėmimai vyks devyniuose Lietuvos regionuose. Mokymuose bus aptariama „Tyrinėjančių mokyklų“ planavimo patirtis bei ateinantys mokyklos kūrybiško mokymosi projekto etapai.

    Keturi mūsų gimnazijos mokytojai kovo 19 dieną vyko į mokymus Marijampolės švietimo centre.

Mokymų metu buvo dalinamasi jau įgyta projekto planavimo patirtimi, diskutuojama, kaip į ugdymo procesą integruosis kūrybiško mokymosi praktikai.

   Kuriantys praktikai - įvairių sričių profesionalai ir menų kūrėjai, dirbantys ugdymo proceso metu kartu su mokiniais ir mokytojais ir siūlantys išbandyti naujus mokymo(si) metodus bei naujas mokymo(si) ir bendradarbiavimo formas, paįvairinančias ugdymo procesą.


Daugiau http://ilonatamule.wikispaces.com/K%C5%ABrybin%C4%97s+partneryst%C4%97s