• ATNAUJINTA: 2018 birželio 18 d.
Gerbiami Tėveliai ir moksleiviai!
2017 gegužės 11 d.

​​Gerbiami Tėveliai ir moksleiviai!

Šiais mokslo metais nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2, 4, 6 ir 8 klasės mokiniams vyks pagal tvarkaraštį:

Nurodyto dalyko standartizuotas testas

Testo pildymo trukmė

Testų paskelbimas KELTAS sistemoje

Vertinimo instrukcijų paskelbimo KELTAS sistemoje

2 klasė

 

 

 

Rašymas, 1 dalis

45 min.

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

Skaitymas

45 min.

Balandžio 27 d.

Balandžio 27 d.

Rašymas, 2 dalis

45 min.

Gegužės 2 d.

Gegužės 2 d.

Matematika

45 min.

Gegužės 4 d.

        Gegužės 4 d.

 

4 klasė

Rašymas

45 min.

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

Skaitymas

45 min.

Balandžio 27 d.

Balandžio 27 d.

Pasaulio pažinimas

45 min.

Gegužės 2 d.

Gegužės 2 d.

Matematika

45 min.

Gegužės 4 d.

Gegužės 4 d.

 

6 klasė

Rašymas

45 min.

Balandžio 26 d.

Balandžio 26 d.

Skaitymas

45 min.

Balandžio 28 d.

Balandžio 28 d.

Matematika

45 min.

Gegužės 4 d.

Gegužės 4 d.

 

8 klasė

Rašymas

60 min.

Balandžio 19 d.

Balandžio 19 d.

Skaitymas

60 min.

Balandžio 21 d.

Balandžio 21 d.

Matematika

60 min.

Balandžio 24 d.

Balandžio 24 d.

Socialiniai mokslai

60 min.

Gegužės 3 d.

Gegužės 3 d.

Gamtos mokslai

60 min.

Gegužės 5 d.

Gegužės 5 d.

 

             4, 6 ir 8 klasių mokiniams pateikiamas ir klausimynas, kurio informacija reikalinga apskaičiuojant gimnazijai svarbius rodiklius. Tėvai (globėjai, rūpintojai) susipažinti su klausimynų turiniu gali NEC interneto svetainėje (http://www.nec.lt/342/) prieš pasirašydami sutikimą dėl mokinių klausimynų panaudojimo ugdymo aplinkos ir ugdymo kokybės mokykloje vertinimui. Atkreipiame dėmesį, kad klausimynai anonimiški, atsakymai nebus prieinami nei mokytojams, nei administracijai, nes vos tik užpildžius klausimynus, jie bus sudėti į voką ir išsiųsti į Nacionalinį egzaminų centrą. Vėliau gimnazijai bus pateikti tik apibendrinti klausimynų rezultatai.

 

                                                                                                                                  Administracija