• ATNAUJINTA: 2020 birželio 29 d.
12 klasės mokinių pasiekimai
2010 rugsėjo 02 d.

 Mokslo metų pabaigoje buvo 52 mokiniai, visi pažangūs, todėl galėjo laikyti visus pasirinktus brandos egzaminus. VBE rinkosi 43 mokiniai (83%), bet viena mokinė į biologijos egzaminą neatvyko, todėl VBE laikė 42 moksleiviai (81%). Likusieji mokiniai, suprantama, laikė tik mokyklinius egzaminus (2 neatvyko į dailės egzaminą). Pastaruosius išlaikė visi 100%, ko mes ir siekėme savo veiklos plane. Lietuvių k. MBE vid. balas - 6,59 (rajone - 5,43), Lietuvoje - 5,57), dailės - 8,42 (rajone - 8,36, Lietuvoje - 8,37), geografijos - 6,00 (rajone - 6,55, Lietuvoje - 6,39). 
    Kai kuriuos VBE išlaikė ne visi juos pasirinkę moksleiviai, tačiau tokių buvo nedaug. Taigi IT VBE laikė 2 mokiniai, abu išlaikė, taškų vidurkis - 6 (rajone neišlaikiusiųjų - 23,7%, Lietuvoje - 9,1%); lietuvių k. laikė 23, išlaikė 22 (95,56%, rajone neišlaikiusiųjų - 3,85%, Lietuvoje - 8,42%); taškų vidurkis 63,3 (geriausias rajone); rusų k. laikė ir išlaikė 1, taškų vidurkis 20 (rajone neišlaikiusiųjų - 0,00%, Lietuvoje - 0,71%); vokiečių k. laikė ir išlaikė 1, taškų vidurkis 6 (rajone neišlaikiusiųjų - 0,00%, Lietuvoje - 1,73%); anglų k. laikė ir išlaikė 13 (rajone neišlaikiusiųjų - 0,00%, Lietuvoje - 0,49%), taškų vidurkis 61; chemiją laikė ir išlaikė 2 (rajone neišlaikiusiųjų - 5,41%, Lietuoje - 2.72%), taškų vidurkis 42; biologiją laikė ir išlaikė 12 mokinių  (rajone neišlaikiusiųjų - 2,52%, Lietuvoje - 8,14%), taškų vidurkis 45,9; istoriją laikė ir išlaikė 20 (rajone neišlaikiusiųjų - 4,87%, Lietuvoje - 6.34%), taškų vidurkis 29,8; fiziką laikė ir išlaikė 8 (rajone neišlaikiusiųjų - 0,00%, Lietuvoje - 8,45%), taškų vidurkis 33,1; matematiką laikė 30, neišlaikė 2 (6,66%, rajone neišlaikiusiųjų - 9,80%, Lietuvoje - 6.09%). Gaila, bet užsibrėžto tikslo pasiekti, kad pasirinktus VBE išlaikytų 100% moksleivių, įgyvendinti nepavyko (išlaikė 95,24%), tačiau kadangi neišlaikiusioji lietuvių k. VBE laikė ir išlaikė mokyklinį egzaminą kapartotinės sesijos metu, todėl visi abiturientai (tame skaičiuje ir buvęs mokinys) įgijo vidurinį išsilavinimą ir gavo brandos atestatus, tame skaičiuje 5 su pagyrimu, ko nebuvo praėjusius dvejus metus iš eilės.